Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Puljeansøgning 3, januar 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en puljeansøgning fra Christianshavns Bibliotek / Kultur S. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver Christianshavns Bibliotek / Kultur S tilsagn om 20.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til arrangementet "Christianshavns Bogfestival 2020 bygger broer", som afholdes den 24. og 25 april 2020 på Nordatlantens Brygge og med aktiviteter på én eller flere af broerne, der forbinder Christianshavn med Indre By.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 1 ansøgning om støtte.

Løsning

Christianshavns Bogfestival 2020 bygger broer

Christianhavns Bibliotek / Kultur S søger om 20.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til det gratis arrangement "Christianshavns Bogfestival 2020 bygger broer", som afholdes den 24. og 25 april 2020 på Nordatlantens Brygge og med aktiviteter på én eller flere af broerne, der forbinder Christianshavn med Indre By. Under bogfestivalen kommer en række forfattere og oplægsholdere og fortæller om litteratur og lokalhistorie ud fra årets temaer, som er BROER og NORDATLANTEN. Forfattere og oplægsholdere tæller alle seks DRs romanpris-nominerede forfattere, den islandske vinder af Nordisk Råds Litteraturpris Auda Ava Olafsdottir, litteraturhistoriker Erik Skyum-Nielsen og forfatter Siri Ranva Hjelm Jacobsen. Der arbejdes på at få forfattere med tilknytning til Grønland og Færøerne repræsenteret samt at tiltrække en række danske forfattere. Bogfestivalen vil ligeledes tilbyde aktiviteter på en eller flere af broerne fra Christianshavn til Indre By - aktiviteterne vil være korsang/ fællessang, oplæsning, tur og historiefortælling. Formålet er at hylde broerne som kulturforbindere og øjenåbnere, der giver frihed til at bevæge sig fra sted til sted og som får nye områder til at blusse op. 
En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til honorarer, annoncering/PR/tryk/ophæng, transport/ ophold/ hotel, forplejning og øvrige.

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer for støtte, at lokaludvalget ikke yder støtte til dækning af lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner, der kan sidestilles hermed. Med den bemærkning ser sekretariatet intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet.

Arbejdsgruppens anbefaling

KFS-gruppen finder initiativet nyskabende, lokalt forankret og dialogskabende og anbefaler derfor, at der lokaludvalget givet det fulde ansøgte beløb på 20.000 kr. 

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver Christianshavns Bibliotek / Kultur S tilsagn om 20.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til arrangementet "Christianshavns Bogfestival 2020 bygger broer", som afholdes den 24. og 25 april 2020 på Nordatlantens Brygge og med aktiviteter på én eller flere af broerne, der forbinder Christianshavn med Indre By.

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 220.000 kr. til puljeansøgninger i 2020. Hidtil er der disponeret for 25.000 kr. Hvis lokaludvalget følger indstillingen, vil der være disponeret for yderligere 20.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøger om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg besluttede at bevilge 20.000 kr. i 2020-puljemidler til Christianshavns Bibliotek/Kultur S til arrangementet "Christianshavns Bogfestival 2020 bygger broer".
Til top