Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Puljeansøgning 2, januar 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en puljeansøgning fra EKHO EKHO. 

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver EKHO EKHO tilsagn om 7.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til arrangementet "Strøm til børn i EKHO EKHO", som afholdes den 29. februar 2020 i EKHO EKHOs lokaler på Refshaleøen. Lokaludvalget støtter ikke med hele det ansøgte beløb, idet lokaludvalget ønsker at sprede sine puljemidler. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 1 ansøgning om støtte.

Løsning

Strøm til børn i EKHO EKHO  

Foreningen EKHO EKHO søger om 8.640 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til det gratis arrangement "Strøm til børn i EKHO EKHO", som afholdes den 29. februar 2020 i EKHO EKHOs lokaler på Refshaleøen. Strøm til Børn er et nationalt undervisningsinitiativ, der har været under udvikling siden 2011. Det er visionen i en 3-timer undervisningsdag, at give børn og unge i alderen 8 - 15 år mulighed for at skabe elektronisk musik, hvor teknologien er omdrejningspunktet. Formålet er også at styrke deltagernes evner til at udtrykke sig selvstændigt og i fællesskaber, og vise at musik ikke skal udformes på en bestemt måde, men at kreative og anderledes input kan skabe ny musik. Undervisere vil på dagen illustrere, hvordan man via teknologi kan lave beats og klangflader. Herefter vil hver deltager få udleveret en tablet til at skabe musik på, hvor der lægges vægt på at fjerne fokus fra det rigtige og forkerte. Den digitale musik skal samle deltagerne og give alle en succesoplevelse. En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til honorarer, annoncering og forplejning.  

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet ser intet til hinder for, at lokaludvalget støtter arrangementet.

Arbejdsgruppens anbefaling

KFS-gruppen finder arrangementet interessant og nyskabende samtidig med at det er lokalt forankret og dialogskabende. Videre er det også positivt, at arrangementet henvender sig til unge. KFS-gruppen anbefaler ikke at støtte med det fulde beløb, men med 7.000 kr., idet lokaludvalget ønsker at sprede sine puljemidler. 

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver EKHO EKHO tilsagn om 7.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til arrangementet "Strøm til børn i EKHO EKHO", som afholdes den 29. februar 2020 i EKHO EKHOs lokaler på Refshaleøen. Lokaludvalget støtter ikke med hele det ansøgte beløb, idet lokaludvalget ønsker at sprede sine puljemidler. 

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 220.000 kr. til puljeansøgninger i 2020. Hidtil er der disponeret for 25.000 kr. Hvis lokaludvalget følger indstillingen, vil der være disponeret for yderligere 7.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøger om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg stemte om ændringsforslag til bevillingen af midler:

for bevilling af 8.640 kr.:   6 stemmer
for bevilling 7.000. kr.:  7 stemmer

Christianshavns Lokaludvalg besluttede at bevilge 7.000 kr. i 2020-puljemidler, jf. indstillingen.

Til top