Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Puljeansøgning 1, januar 2020

Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til en puljeansøgning fra Christianshavns Kvarter.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Christianshavns Kvarter på en ansøgning på 50.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til indkøb af et hovedkamera til produktion af lokal-tv. Afslaget begrundes med, at ansøgningen falder ind under anlæg. Lokaludvalget anbefaler derfor, at Christianshavns Kvarter indsender en ny ansøgning, hvor der ansøges om dækning af andre udgifter i forbindelse med videoproduktion m.m. 

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 1 ansøgning om støtte.

Løsning

Christianshavns Kvarter 2020 - 2026

Christianshavns Kvarter har ansøgt om 50.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til indkøb af et nyt hovedkamera til produktion af lokal-tv, idet det nuværende kamera er slidt op. Christianshavns Kvarter har siden 2010 produceret 1197 videoer med primært christianshavner-indhold
(over 90 %), som omfatter nyheder, arrangementer, portrætter, udgivelser, historier, debat, kultur mm. Videoerne kan ses på www.christianshavnskvarter.dk, Kanal Hovedstaden, Youtube og er siden marts 2019 også blevet vist på den landsdækkende Kanal DK4. Formålet er fortsat at dokumentere alle de særlige ting, der sker på Christianshavn. Alle de tidligere videoer kan fortsat ses gratis via www.christianshavnskvarter.dk.
En eventuel støtte fra lokaludvalget vil gå til indkøb/ udskiftning af nyt hovedkamera.

Sekretariatets bemærkninger

Det fremgår af lokaludvalgets retningslinjer for støtte, at lokaludvalget ikke giver støtte til drift og anlæg. Sekretariatet gør samtidig opmærksom på, at Christianshavns Kvarter tidligere har modtaget støtte fra lokaludvalget.

Arbejdsgruppens anbefaling

KFS-gruppen anbefaler ikke at støtte ansøgningen, da vi mener, at ansøgningen falder ind under anlæg. Gruppen anbefaler derfor, at Christianshavns Kvarter indsender en ny ansøgning, hvor der ansøges om dækning af andre udgifter i forbindelse med videoproduktion m.m. 

Formandens indstilling

At Christianshavns Lokaludvalg giver afslag til Christianshavns Kvarter på en ansøgning på 50.000 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje til indkøb af et hovedkamera til produktion af lokal-tv. Afslaget begrundes med, at ansøgningen falder ind under anlæg. Lokaludvalget anbefaler derfor, at Christianshavns Kvarter indsender en ny ansøgning, hvor der ansøges om dækning af andre udgifter i forbindelse med videoproduktion m.m. 

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 220.000 kr. til puljeansøgninger i 2020. Hidtil er der disponeret for 25.000 kr. Hvis lokaludvalget følger indstillingen, vil der være disponeret for yderligere 0 kr. af lokaludvalgets 2020-pulje.

Videre proces

Sekretariatet orienterer ansøger om lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg besluttede at give afslag på ansøgningen fra Christianshavns Kvarter, jf. indstillingen.
Til top