Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Status på lokaludvalgets 2020-pulje, januar 2020

Se alle bilag

Christianshavns Lokaludvalg skal tage til efterretning, at der er brugt penge til indkøb af skilte til modtagerne af Anerkendelsespris 2019. Derudover skal lokaludvalget tage status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg tager til efterretning, at der af 2020-puljen er brugt 11.670 kr. til indkøb af ni skilte til modtagerne af Anerkendelsesprisen 2019.
  2. at Christianshavns Lokaludvalg tager status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning. Se

    bilaget.

Problemstilling

Lokaludvalget har bedt om en status på dets pulje i hvert lokaludvalgsmøde.

 

Den 18. december 2019 udvalgte lokaludvalget ni modtagere af Anerkendelsesprisen 2019 og besluttede, at de hver skulle modtager 4.000 kr. af 2019-puljen. Under lokaludvalgets Nytårskur den 10. januar 2020 fik hver modtager af Anerkendelsesprisen desuden et skilt til minde om hæderen.

Lokaludvalget besluttede i mødet den 18. december 2019 at afsætte 2.000 kr. af 2019-puljen til en plakette til hver modtager.

Imidlertid blev skiltene bestilt den 6. januar 2020. De blev leveret og betalt den 10. januar 2020, hvorfor udgiften skal afregnes på 2020-puljen.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager til efterretning, at der af 2020-puljen er brugt 11.670 kr. til indkøb af ni skilte til modtagerne af Anerkendelsesprisen 2019.

Han foreslår også, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets 2020-pulje til efterretning.

 

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til sit budget.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

Til top