Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Status på lokaludvalgets 2019-pulje, januar 2020

Se alle bilag
Christianshavns Lokaludvalg skal tage en status på sin 2019-pulje til efterretning.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status på lokaludvalgets 2019-pulje til efterretning. Se bilaget.

Problemstilling

Lokaludvalget har bedt om en status på dets pulje i hvert lokaludvalgsmøde.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget tager status på lokaludvalgets økonomi til efterretning. Se bilaget.

Økonomi

Se bilaget.

Videre proces

Regnskabet for 2019-puljen kommer på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 26. februar 2020.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.
Til top