Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Ren Vold

Se alle bilag
Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte, om de vil afsætte 10.000 kr. til Ren Vold, der organiseres af lokaludvalgets miljøgruppe i samarbejde med Miljøpunktet.

Indstilling

Formanden foreslår, 

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at afsætte 10.000 kr. til afvikling af Ren Vold den 14. marts 2020. Midlerne tages af lokaludvalgets pulje til egne aktiviteter

Problemstilling

Lokaludvalgets miljøgruppe har de seneste fem år stået for at organisere Ren Vold. Miljøgruppen ønsker at gentage arrangementet med afvikling den 14. marts 2020. På Ren Vold dag inviteres  borgere til, i fællesskab, at indsamle skrald på Christianshavns Vold. Arrangementet indledes med fælles morgenmad og afsluttes med en let fælles frokost.

Ren Vold arrangeres i samarbejde med Miljøpunktet og i dialog med Christiania.

Løsning

Formanden forslår at der afsættes 10.000 kr. til afvikling af Ren Vold.

Økonomi

Der afsættes en ramme på 10.000 kr. til afvikling af Ren Vold. Pengene tages af lokaludvalgets pulje til egne aktiviteter.

Videre proces

Miljøgruppen står for arrangementet med bistand fra sekretariatet til formidling om arrangementet.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top