Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

B-sag: Projektforslag "Aktivt seniorliv"

Se alle bilag
Christianshavns Lokaludvalg skal godkende et svar til en borger, der her henvendt sig til lokaludvalget med et projektforslag "Aktivt seniorliv".

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender svaret til borgeren vedrørende projektforlaget "Aktivt Seniorliv".  
  2. at lokaludvalget bemyndiger sekretariatet til at svare på henvendelsen fra borgeren.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har fået et projektforslag tilsendt fra en borger, der i samarbejde med blandt andet Christianshavns Lokaludvalg ønsker at igangsætte et pilotprojekt med fokus på et "aktivt seniorliv". 

Arbejdsgruppen for Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge har behandlet projektforlaget og kommer med følgende anbefaling:

Arbejdsgruppens anbefaling til Lokaludvalget vil være, at vi skriver til borgeren, om at han enten kan rette forespørgsel til Seniorklubben på Christianshavn (som efter vores mening også har et meget begrænset medlemstal), men helst ser vi, at han retter sin henvendelse til en større bydel med flere indbyggere til opstart af et pilotprojekt.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget følger anbefalingen fra Arbejdsgruppen for Kultur, Skole, Fritid, Børn og Unge og at Sekretariatet sender svar til borgeren. 

 

Økonomi

Intet. 

Videre proces

Sekretariatet sender svar til borgeren.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top