Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Åben spørgetid

Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde.

Beslutning

Marianne fra Miljøpunkt Indre By og Christianshavn orienterede om, at der i gang med opdatering af vejledning og inspirationskatalog til facadebeplantning, Grønne facader, der er lavet postkort som deles ud til beboerforeninger og andre interesserede ved henvendelse. Miljøpunktets aktivitetskalender for året, kommer ud med nyhedsbrevet i løbet af de kommende uger. Sabine stopper i Miljøpunktet pga. flytning, der holdes afskedsreception den 25. februar 2020, invitation sendes ud til medlemmerne via lokaludvalgssekretariatet.

Til top