Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Påtagelse af garantiforpligtelse

Påtagelse af garantiforpligtelse

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til beslutning

4. Påtagelse af garantiforpligtelse

BTU 18/2003 J.nr. 620.0001/03

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at kommunen stiller nedenstående garantier.

RESUME

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

På denne baggrund forelægges 15 garantier for lån på tilsammen 183.414.000 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 153.654.121,50 kr. fordelt på 6 byfornyelsesager og 9 byggestøttesager.

De 4 af garantierne omfatter et samlet beløb på 34.021.000 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 17.010.500 kr., erstatter tidligere garantier, der er ændret som følge af regnskabsreguleringer.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

Med henvisning til ovenstående skal man anmode udvalget om at godkende, at kommunen påtager sig følgende garantiforpligtelser:

Adresse

Helgolandsgade 10/Maria Krikeplads 6

Abel Cathrines Gade 1-3 A

Rantzausgade 42-42 C

Lån kr.

11.358.000,00 kr.

13.118.000, 00 kr.

11.534.000 kr.

Garanti %

50 %

47,39 %

50 %

Kommunens hæftelse i kr.

5.679.000,00 kr.

6.216.620,20 kr.

5.767.000,00 kr.

Låntager

A/B Saga

A/B Abel Cathrines Gade 1-3 A

ES Invest ApS

Långiver

Realkredit Danmark

LRF Kredit A/S

Nykredit A/S

Beslutningsdato

19.06.1997

19.06.1997

14.06.1995

Antal bolig-er

20

22

31

Sagstype

Byfornyelsessag

Byfornyelsessag

Byfornyelsessag. Erstatter tidligere afgivet garanti på 5.269.950,00 kr.

Adresse

Pommernsgade 11

Istedgade 42 A-B

Tietgensgade 68/Colbjørnsens-gade 35

Lån kr.

4.819.000,00 kr.

1.477.000,00 kr.

16.191.000,00 kr.

Garanti %

50

50

50

Kommunens hæftelse i kr.

2.409.500,00 kr.

738.500,00 kr.

8.095.500,00 kr.

Låntager

K/S Hedeby

Byfornyelse København

Kurt Sieger Ejendomsselskab I/S

Långiver

BRFkredit A/S

Realkredit Danmark

BRFkredit A/S

Beslutningsdato

30.11.1995

09.05.1996

09.02.1995

Antal bolig-er

5

12

24

Sagstype

Byfornyelsessag. Erstatter tidligere afgivet garanti på 2.349.000,00 kr.

Byfornyelsessag. Erstatter tidligere afgivet garanti på 990.450,00 kr.

Byfornyelsessag. Erstatter tidligere afgivet garanti på 8.136.000,00 kr.

Adresse

SAB afd. Livornoparken, Livornovej 10-128

FB, afd. Remisevænget Øst, Sto-lemagerstien 1-25 m.fl.

FB, afd. Remisevænget Øst, Stolemagerstien 1-25 m.fl.

Lån kr.

221.000,00 kr.

63.856.000,00 kr.

3.159.000,00 kr.

Garanti %

23,53

100

100

Kommunens hæftelse i kr.

52.001,30 kr.

63.856.000,00 kr.

3.159.000,00 kr.

Låntager

SAB, afd. 3053 Livornovej

FB, afd. 3039 Remisevænget Øst

FB, afd. 3039, Remisevænget Øst

Långiver

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Beslutningsdato

22.06.1989

12.06.2002

12.06.2002

Antal bolig-er

79

88

88

Sagstype

Boligstøttesag

Boligstøttesag

Boligstøttesag

Adresse

FB, afd. Remisevænget Nord, Peder Lykkesvej 75-79 m.fl.

FB, afd. Remisevænget Nord, Peder Lykkesvej 75-79 m.fl.

KSB, Hørgården 1, Brydes Allé 52-108

Lån kr.

1.160.000,00 kr.

9.230.000,00 kr.

21.617.000,00 kr.

Garanti %

100

100

100

Kommunens hæftelse i kr.

1.160.000,00 kr.

9.230.000,00 kr.

21.617.000,00 kr.

Låntager

FB, afd. 3041 Remisevænget Nord

FB, afd. 3041 Remisevænget Nord

KSB, afd. 6071 Hørgården 1

Långiver

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Beslutningsdato

12.06.2002

12.06.2002

12.06.2002

Antal bolig-er

32

32

27

Sagstype

Boligstøttesag

Boligstøttesag

Boligstøttesag

Adresse

KSB, Hørgården 1, Brydes Allé 52-108

KSB, Hørgården 2, Amager Fælledvej 75-95 m.fl.

KSB, Hørgården 2, Amager Fælledvej 75-95 m.fl.

Lån kr.

3.955.000,00 kr.

3.298.000,00 kr.

18.421.000,00 kr.

Garanti %

100

100

100

Kommunens hæftelse i kr.

3.955.000,00 kr.

3.298.000,00 kr.

18.421.000,00 kr.

Låntager

KSB, afd. 6071 Hårgården 1

KSB, afd. 6072 Hørgården 2

KSB, afd. 6072 Hørgården 2

Långiver

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Nykredit A/S

Beslutningsdato

12.06.2002

12.06.2002

12.06.2002

Antal bolig-er

27

21

21

Sagstype

Boligstøttesag

Boligstøttesag

Boligstøttesag

 

 

Lån i alt

Kommunens hæftelse i alt i kr.

Antal boliger

183.414.000,00 kr.

153.654.121,50 kr.

361

Tidligere garantier

- 33.490.800,00 kr.

- 16.745.400,00 kr.

 

Nye hæftelser netto

149.923.200,00 kr.

136.908.721,50 kr.

 

 

 

Økonomi

Garantier er eventualforpligtelser, der ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.

 

 

 

Jens Ole Nielsen

 

Til top