Mødedato: 15.01.2003, kl. 14:00

Sager til efterretning

Sager til efterretning

Bygge- og Teknikudvalget

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. januar 2003

 

Sager til drøftelse

18. Sager til efterretning

BTU 1/2003 J.nr. 01116.0004/98

 

INDSTILLING

  1. Notat af 3. december 2002 fra Vej & Park vedrørende forbedring af forholdene ved det nye busstoppested i Frederiksborggade ved den nye metrostation
  2. E-mail af 3. december 2002 fra Jens Kjær Christensen, MB, vedrørende arrangementer i Parken, og borgmester Søren Pinds svar af 12. december 2002
  3. Notat af 11. december 2002 fra vej & Park vedrørende brugerråd for Utterslev Mose i forbindelse med udarbejdelse af en Pleje- og Udviklingsplan
  4. Notat af 12. december 2002 fra Vej & Park vedrørende Trafikuheld i København 2001 – ny rapport
  5. E-mail af 18. november 2002 fra Jakob Hougaard, MB, vedrørende cyklisternes sikkerhed i Grøndals Parkvej ved Jernbane Allé og borgmester Søren Pinds svar af 16. december 2002
  6. Notat af 2. januar 2003 fra Vej & Park vedrørende trafikken gennem kommunegrænsen og søsnittet i 2002
  7. Notat af 7. januar 2002 vedr. Ålandsgade-karreen: Supplerende høring i henhold til planlovens § 27, stk. 3 om forskellige ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag samt høring i henhold til byfornyelseslovens § 11, stk. 4 om forskellige ændringer i det samtidigt offentliggjorte forslag til byfornyelsesbeslutning
  8. Notat af 8. januar 2003 fra Vej & Park og Plan & Arkitektur vedrørende Bedre Byrum – Bygge- og Teknikforvaltningens deltagelse i Fonden Realdanias konkurrence 2002-2005

 

 

 

Til top