Søg
Mødedato: 30.09.2021, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, lokale 204 på 2. sal

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 30.09.2021, 18:30