Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Orientering om resultat af overførselssagen

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

15.12.22: Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtog på lokaludvalgsmødet 15.12.2022 en række ønsker til de kommende budgetforhandlinger: Ønsker til overførselssag

26.01.23: Lokaludvalget godkendte høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Via Trafiks Forundersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej: Godkendelse af høringssvar vedr. Via Trafik Rådgivnings foranalyse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej | Københavns Kommunes hjemmeside

 

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Forligsparterne for Københavns Kommunes budget for 2023, har indgået aftale om forbrug af restmidler i overførselssagen. Hele aftaleteksten kan læses her: Endelig aftaletekst.pdf (kk.dk)

For Brønshøj-Husum er der afsat:

  • 21,5 mio kr. til at øge trafiksikkerheden på Frederikssundsvej inkl. erstatningsparkeringspladser. Se s. 23 i aftaleteksten.
  • 37,3 mio. kr. til at bygge ny 7-gruppers daginstitution i Bystævneparken.

Der er med aftalen om Overførselssagen også afsat 0,5 mio. kr. til Copenhagen Volunteers i resten af 2023, indtil indsatsen kan forankres i andet regi. Lokaludvalget besluttede 15. december 2022 at sende en henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget om sagen efter en lokal borger henvendte sig til lokaludvalget. Læs mere her: Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. CPH Volunteers | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Vedr. trafiksikkerhed på Frederikssundsvej:

Foranalysen, der danner baggrund for bevillingen til øget trafiksikkerhed, har været i høring i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Der er afsat midler til 9 ud af de 10 løsninger, der er forslået i notatet. Den sidste - ændringerne ved Tuxensvej - laves som del af andet projekt.

Foranalysen kan læses her her: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/03/Foranalyse-af-trafiksikkerhed-på-Frederikssundvej.pdf

Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at udpege en projektleder, hvorefter sekretariatet forventer at høre mere om processen, herunder mulighed for københavnerinddragelse.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.
Til top