Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Følgebrev til BR medlemmer ifm. Utterslev Mose rapport

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

15.12.22: Lokaludvalget godkendte at være medunderskrivere af ny publikation om Utterslev Mose og havde dialog med Alex Heick, forperson for Bispebjeg Lokaludvalg, om publikationen. Læs mere her: Godkendelse af ny publikation om forbedring af vandkvaliteten i Utterslev Mose | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager følgebrev til medlemmer af Borgerrepræsentationen i forbindelse med rapport: "Utterslev Mose. God økologisk tilstand i 2027. Hvordan" til efterretning.

 

Problemstilling

Bispebjerg Lokaludvalgs forperson, Alex Heick, redegjorde for hovedkonklusionerne i rapporten "Utterslev Mose. God økologisk tilstand i 2027. Hvordan" på lokaludvalgets møde d. 15. december 2022. 

Rapporten er nu trykt i 300 eksemplarer.

Alex Heick har besluttet at give alle medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation et eksemplar. I den forbindelse fandt vandmiljøarbejdsgruppen, der er nedsat på tværs af de to lokaludvalg, at der burde blive udarbejdet et følgebrev, der fremhæver de konkrete forslag i rapporten. Forslagene har karakter af budgetønsker. Tre af disse er fremhævet i følgebrevet:

1) Prøveboring efter grundvand.

2) Screeningsbevilling i forbindelse med etablering af sø ved Tingbjerg 

3) Prioritering af samlet masterplan for Utterslev Mose.

Følgebrevet er godkendt og underskrevet af de to lokaludvalgsforpersoner fra Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt forpersonen for Utterslev Moses Venner.

Løsning

Lokaludvalget tager følgebrevet til efterretning.

Forretningsudvalget har drøftet rapporten og opfordrer til, at vandmiljøarbejdsgruppen sammen med Miljøudvalget kontakter relevante medier for at gøre opmærksom på rapporten samt sammenhængen mellem Utterslev Mose og vandstanden i de indre søer i København.

Interesserede lokaludvalgsmedlemmer kan afhente et trykt eksemplar i sekretariatet.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog følgebrev til medlemmer af Borgerrepræsentationen i forbindelse med rapport: "Utterslev Mose. God økologisk tilstand i 2027. Hvordan" til efterretning.

Lokaludvalget drøftede, at Borgerrepræsentationen igen skal gøres opmærksom på sagen i forbindelse med forhandlinger om budget 2024.

Til top