Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Regnskab for puljemidler 2022 og puljekompendium

Se alle bilag

Sekretariatet udarbejder i starten af hvert år en oversigt og regnskab over lokaludvalgets puljemidler for året inden - og hvad midlerne er brugt til.

Puljekompendium for 2021 findes her: Det gik Bydelspuljen 2021 til – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender regnskab for puljemidler 2022 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2022 1.562.100 kr.

Lokaludvalget besluttede den 16. december 2021 følgende tredeling af puljen i 2022:

  • Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 905.000 kr. Heraf øremærkes 105.000 kr. til ansøgning om støtte til aktiviteter til Mosetræf og Kulturnat.
  • Pulje B til lokaludvalgets egne projekter og københavnerinddragelse: 502.100 kr.
  • Pulje C til kommunikation): 155.000 kr.

Se lokaludvalgets arbejdsplan for 2022 her: Godkendelse af lokaludvalgets projektkatalog, budget og puljemidler for 2022 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Løsning

Fra Pulje A (Bydelspuljen) er der udbetalt 975.196 kr. til eksterne støttemodtagere.

Fra Pulje B (lokaludvalgets egne borgerrettede projekter og københavnerinddragelse) er der brugt 392.190 kr. på diverse borgermøder, netværksmøder, samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører samt lokaludvalgets øvrige egne projekter.

Fra Pulje C er der brugt 67.441 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter.

Regnskaber for henholdsvis Pulje A og Pulje B & C findes som del af rapporten i bilag "Puljekompendium 2022". Her findes også afrapporteringer af alle gennemførte projekter samt statistik over fordeling af puljemidler.

Restbeløbet på 162.265 kr. kan ikke overføres til lokaludvalgets puljemidler for 2023 og føres tilbage til Københavns Kommune.

Kontrol med eksterne støttemodtagere:

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte til eksterne modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren. Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgets sekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10% af støttemodtagerne.

 

Videre proces

Sekretariatet publicerer puljekompendium på lokaludvalgets hjemmeside. 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte regnskab for puljemidler 2022.
Til top