Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Se alle bilag

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udvælger medlemmer til at følge følgende bydelspuljeprojekter: "Mosetræf 2023", "Halloween i Brønshøj-Husum-Tingbjerg 2023" og "I Tingbjerg spiser sammen - Kampen mod ensomhed". 

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg genåbner for ordinære ansøgninger til Bydelspuljen med ansøgningsfrist 8. maj.

 

Problemstilling

Genåbning for ansøgninger til den ordinære bydelspulje

Der er 27.904 kr. til rådighed til uddeling til ansøgninger i lokaludvalgets Bydelspulje. Sekretariatet foreslår derfor, at der genåbnes for ansøgninger til Bydelspuljen. Der kan komme flere penge tilbage til Bydelspuljen frem mod ansøgningsfristen. 

 

Afrapporteringer

Sekretariatet har siden sidste lokaludvalgsmøde modtaget evalueringer fra følgende Bydelspuljeprojekter:

Historiske Timer: Samtaleforedrag om Danmark i 1930’erne og 1940’erne: Den lokale borger Julie Hjordt Jensen fik støtte til at arrangere historiske samtaleforedrag i januar 2023. Oplægsholderen var Jarl Feyling, cand. mag. I historie.  Der blev afholdt tre foredrag: I Brønshøj-Husum Aktiv-Center, Kulturhuset Pilegården med ca. 60 deltagere. I Aktivitetscenter Brønshøj med ca. 25 deltagere. Og i Husum Vænge Centret med ca. 35 deltagere. Tilhørerne var medlemmer af seniorklubber, aktivitetscentre, historieinteresserede borgere (uden tilknytning til centrene). Desuden deltog en 4. klasse fra Brønshøj Skole i foredraget i Brønshøj-Husum Aktiv-Center. Projektet har fået udbetalt 24.395 kr. 

Kunstudstilling i Brønshøj Vandtårn: Københavns Kommunes kunstforening (KK-Kunst) fik støtte til at udstille 140 værker af kunstneren Thor Huss, som foreningen har indkøbt og ønsker at fremvise for offentligheden ved en udstilling i Brønshøj Vandtårn den 2.-4. februar 2023. I alt besøgte ca. 270 personer udstillingen, hvilket var flere end forventet. Projektet har fået udbetalt 3.708,58 kr. 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Lokaludvalget udpeger følgepersoner til de tre bydelspuljeprojekter: '"Mosetræf 2023", "Halloween i Brønshøj-Husum-Tingbjerg 2023" og "I Tingbjerg spiser sammen - Kampen mod ensomhed". Pernille Høholt vil gerne udpeges som følgeperson for projektet "I Tingbjerg spiser sammen - Kampen mod ensomhed".

Forretningsudvalget har drøftet, at der er  27.904 kr. tilbage i Bydelspuljen og foreslår derfor, at bydelspuljen genåbnes for ansøgninger med ansøgningsfrist d. 8. maj. Sekretariatet vil med genåbningen annoncere, at der er få midler tilbage og opfordre interesserede ansøge til at kontakte sekretariatet for råd og vejledning.

Sekretariatet bemærker, at der d. 8. maj også er ansøgningsfrist om støtte til projekter, der omhandler julelys og juletræer. Her har lokaludvalget øremærket 80.000 kr. Endvidere er der ansøgningsfrist til aktiviteter under Kulturnatten. Her har lokaludvalget øremærket 75.000 kr. Lokaludvalget behandler alle ansøgningerne til den ordinære bydelspulje, til kulturnatspulje og til pulje til julelys og juletræer på lokaludvalgsmødet d. 22. juni. 

Kvikpuljen på i alt 50.000 kr. målrettet børn og unge annonceres og lanceres i samarbejde mellem sekretariatet og bevillingsudvalget i foråret 2023.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen i bevilget 1.609.200 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2023.

Puljemidlerne kan anvendelse til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalgene kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.

Lokaludvalget besluttede den 15. december 2022 følgende tredeling af puljen:

A. Bydelspuljen: 910.000 kr.

Lokaludvalget har afsat 910.000 kr. i en pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne.

Heraf øremærkes:

- 50.000 kr. en 'kvikpulje' målrettet børn og unge.

- 80.000 kr. til ansøgninger til julelys og juletræer.

- 80.000 kr. til ansøgninger til aktiviteter i forbindelse med Kulturnat.

B. Egne projekter og københavnerinddragelse: 587.900 kr.

Lokaludvalget har budgetteret med 587.900 kr. til egne projekter og københavnerinddragelse. 

C. Kommunikation: 109.400 kr.

Lokaludvalget har afsat 109.400 kr. i en intern pulje til kommunikation.

 

OVERSIGT PULJEØKONOMI 2023

 

Årets samlede budget

1.609.200

 

 

 

Budget

Disponeret

Rest

Ordinære ansøgninger til Bydelspuljen (A)

700.000

672.096

27.904

Kvikpulje/ungepulje (A)

50.000

0

50.000

Pulje til juletræer og julelys (A)

80.000

0

80.000

Pulje til Kulturnat (A)

80.000

0

80.000

Egne projekter (B) og Kommunikation (C)

697.300

697.300

0

Saldo/Rest

1.900

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition

29.804 kr.

 

 

 

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

ad 2) Lokaludvalget valgte Pia Rasmussen og Elsebeth Thorlak til at følge 'Mosetræf 2023', Jesper Johansen-Meisner til at følge 'Halloween i Brønshøj-Husum-Tingbjerg 2023' og Pernille Høholt og Chris Andersen til at følge 'Tingbjerg spiser sammen - Kampen mod ensomhed'.

ad 2) Lokaludvalget besluttede at genåbne for ordinære ansøgninger til Bydelspuljen.

Til top