Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Til stede: Anne-Vibeke Kirkemann, Søren Krøigaard, Kirsten Vibeke Møller, Sune Vuorela, Ingrid Kaber Pors, Mette Hansen, Farhio Yusuf, Elsebeth Thorlak, David Grolin Kristensen, Pernille Høholt, Pia Rasmussen, Chris Andersen, Christian Hesselberg, Jesper Johansen-Meisner (forlod mødet efter pkt. 8.), Christoffer Rosenkrands, Ida Jørgensen (deltog fra pkt. 9), Christian Erdmann (forlod mødet efter pkt. 13.), Gitte Kirkeby.

Afbud: Jan Bötcher, Jimmi Haushøj, Jens Kristian Jensen, Søren Cloos, Sabah Qarasnane.

Udeblev uden afbud: Mia Lund Rao.

 

Forpersonen konstaterede, at lokaludvalget var beslutningsdygtigt.

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

 

 

 

Til top