Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Høring af lokaludvalg vedr københavnersamlingens arbejde i 2024

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

30.06.2022: Lokaludvalget besluttede, at børn og unges trivsel og tryghed i Brønshøj-Husum burde drøftes i en borgersamling i 2023. Dette på baggrund af tryghedsundersøgelsen i 2022, trafiksikkerhed i bydelen for børn og unge, om der er tilbud og fritidstilbud nok, om de trives på skolerne og efter corona. Læs mere her: Input til borgersamlinger | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Københavnersamling 2023: Økonomiudvalget besluttede d. 25. oktober 2022, at Københavnertinget skal behandle temaet: ”En balanceret udvikling i Københavns bydele – med udgangspunkt i Bispebjerg”. Læs mere her: Københavnersamling 2023 | københavn taler (kk.dk)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter input til Københavnersamlingens arbejde i 2024.

Problemstilling

Lokaludvalgenes input til kommende Københavnersamling i 2024

Lokaludvalgene har mulighed for at fremsende deres forslag til et tema og spørgsmål, som Københavns Kommunes næste lokale Københavnersamling skal behandle i efteråret 2024.

De betingelser, der skal opfyldes for at et tema er egnet til at blive behandlet i Københavnersamlingen, fremgår af bilag 2.

Baggrund for lokal Københavnersamling

Den lokale københavnersamling 2024 er den anden og sidste københavnersamling, der blev besluttet med Overførselssagen 2021-2022, som en del af en række pilotprojekter for styrket københavnerinddragelse. Det er Økonomiudvalget, der, på baggrund af temaforslag fra både Borgerrepræsentationens partier og lokaludvalg, beslutter det tema, der skal behandles i Københavnersamlingen. Det forventes at ske på udvalgets møde d. 26. september 2023.
Københavnersamlingen skal efter planen lancerer sine anbefalinger i efteråret 2024. Anbefalingerne vil, afhængig af temaets karakter, blive overdraget til videre behandling i det/de relevante fagudvalg på rådhuset og evt. Borgerrepræsentationen. De lokaludvalg, som temaet involverer, vil naturligvis også modtage anbefalingerne.

Høringsfrist 1. juni

Forslaget skal fremsendes senest d. 1. juni 2023 t ved at udfylde skemaet i bilag 1. Forslag der fremsendes efter fristen, kan desværre ikke komme i betragtning.

Se bilag.

Løsning

Lokaludvalget drøfter deres input.

Sekretariatet har modtaget høringen efter Forretningsudvalgets møde. Forretningsudvalget har derfor ikke drøftet høringen.

Lokaludvalget kan vælge at udskyde drøftelsen til lokaludvalgsmødet i april.

 

Beslutning

Sagen blev udsat.
Til top