Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Input til Københavnertingets arbejde

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager info om Københavnertinget til efterretning og drøfter evt. input.

Problemstilling

Københavnertinget er et toårigt pilotprojekt i perioden 2023-2024. Formålet med Københavnertinget er at styrke dialogen og samarbejdet om byens udvikling mellem københavnerne og Københavns Kommune. 

I løbet af den toårige periode arbejder to grupper af københavnere med temaer, som er relevante for byens udvikling. Grupperne sammensættes af frivillige københavnere, der udvælges gennem lodtrækning, så gruppen afspejler Københavns befolkningssammensætning. Hvert år rekrutteres der nye medlemmer til Københavnertinget, og der udvælges et nyt tema, som medlemmerne skal behandle.

I 2023 skal Københavnertingets medlemmer udvikle anbefalinger ud fra følgende kerne- og underspørgsmål: 

Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle, så: 

  • så mange som muligt har mulighed for at deltage i byens liv? 

  • flere har mere indflydelse på og tager medansvar for, hvordan byens rum og bydele udvikler sig?

  • vi skaber bedre rammer for god mental sundhed?

  • vi får plads til idræts- og kulturfaciliteter, når vi bor så tæt?

  • vi forebygger ulovlig forskelsbehandling?
     

Københavnertingets anbefalinger lanceres offentligt og behandles efterfølgende politisk i Københavns Kommune.

Læs mere om metoden bag Københavnertinget, organisering, mødeplan mv. her: københavnertinget 2023 | københavn taler (kk.dk)

Alle københavnere, interesseorganisationer, udvalg og aktører kan give Københavnertinget forslag, ideer og perspektiver på kerne- og underspørgsmålene. 

Input sendes til Københavnertinget inden 10. maj. Læs mere her: Send os dit input | københavn taler (kk.dk)

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter deres evt. input.

Forretningsudvalget har drøftet input til Københavnertingets arbejde, f.eks. hvordan København bindes bedre sammen med metro til alle bydele.

 

Videre proces

Sekretariatet indsender lokaludvalgets evt. input til Københavnertinget.

Beslutning

Lokaludvalget tog information om københavnertingets arbejde til efterretning og besluttede, at indsende ønske om, at københavnertinget arbejder med, hvor hele København bindes bedre sammen med metro til alle bydele og omegn.

Sekretariatet indsender lokaludvalgets input.

Til top