Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Udkast til udviklingsplan for Rødkildeparken, Degnemosen og Bellahøjparken

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager en indledende drøftelse af udkast til udviklingsplan for Rødkildeparken, Degnemosen og Bellahøjparken.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har revideret udviklingsplanen for Rødkildeparken, Degnemosen og Bellahøjparken fra 2018. Denne nye plan skal udstikke rammerne for, hvordan udviklingen af parkerne kan foregå de næste 10 år. Se bilag for udkast.

Læs evt. den forrige plan: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1788

Parkbrugerråd: I forbindelse med udarbejdelsen har der været oprettet et parkbrugerråd bestående af organiserede interessenter i nærområdet og repræsentanter for Københavns Kommunes Grønne Råd, som kan være med til at præge planen. Fra lokaludvalgets Miljøudvalg blev Jan Bötcher udpeget til at deltage, men kunne ikke deltage på mødet d. 26. oktober 2022.

Parktræf: 1. november 2022 var alle interesserede inviteret til Parktræf: En gåtur i parkerne, hvor alle kunne stille forslag til udviklingsplanen.

 Høringsfrist: Der er høringsfrist for at komme med input og kommentarer til udkast til udviklingsplan. Se bilag.

Løsning

Sekretariatet har modtaget udkast til udviklingsplan efter Forretningsudvalgets møde. Forretningsudvalget har derfor ikke nået at drøfte denne.

Sekretariatet foreslår, at interesserede fagudvalg drøfter deres input til udkast til udviklingsplan på fagudvalgsmøder i april. 

Videre proces

Sekretariatet bistår med at samle input til et høringssvar, der godkendes af lokaludvalget på møde d. 27. april.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede, at Kulturudvalget, Byudviklingsudvalget og Miljøudvalget drøfter udviklingsplanen på deres møder i april. Høringssvaret godkendes af lokaludvalget på mødet d. 27. april.

Til top