Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Intern høring af kommuneplansstrategi

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager en indledende drøftelse af Kommuneplansstrategien.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalgs fagudvalg diskuterer udkastet til Kommuneplansstrategi 2023 på fagudvalgsmøder i april og maj.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at samle fagudvalgenes input til et høringssvar og indsender det efter godkendelse af forpersonerne.

Problemstilling

I løbet af 2023 udarbejder Københavns Kommune en kommuneplansstrategi. Strategien er Borgerrepræsentationens politiske visioner for, hvordan byen skal udvikle sig.

Strategien bliver det politiske visionspapir, der skal danne grundlag for at udarbejde kommuneplan 2024, der bliver det planmæssige grundlag, som kommer til at danne rammen for byens udvikling.

Intern høring

Økonomiudvalget vedtog d. 14. marts 2023, at Økonomiforvaltningen sender udkast til Kommuneplanstrategi 2023 i otte ugers intern høring i følgende fagudvalg, råd og lokaludvalg:

 • Børne- og Ungeudvalget
 • Kultur og Fritidsudvalget
 • Socialudvalget
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Frivilligrådet
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet
 • Ungeråd KBH
 • Ældrerådet.
 • Kommunens 12 lokaludvalg.

Høringsfristen er 14. maj. Læs mere om arbejdet med Kommuneplanstrategi her: www.kps23.kk.dk

Digitalt informationsmøde

D. 12. april kl. 17.00-18.30 inviterer Center for Byudvikling til informationsmøde via Teams for alle lokaludvalg. Link og yderligere information kommer senere.

Løsning

Fagudvalgene diskuter udkastet til deres møder i april. Lokaludvalget kan drøfte et foreløbigt udkast til høringssvar på lokaludvalgsmødet i april. Efterfølgende samler sekretariatet udvalgenes input til et høringssvar, der indsendes efter godkendelse af forpersonerne inden høringsfrist 14. maj.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af høringssvarene fra den interne høring udarbejde en hvidbog og et revideret forslag til Kommuneplanstrategi 2023 frem mod behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i juni 2023.

Herefter følger 8 ugers offentlig høring forventeligt i august og september 2023 - inden endelig vedtagelse i december 2023. I forbindelse med den offentlige høring kan lokaludvalget arrangere københavnerinddragelse.

 

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget tog en indledende drøftelse af Kommuneplansstrategien, herunder temaerne biodiversitet og en sammenhængende by. Kirsten Møller opfordrede lokaludvalget til at læse partiernes bemærkninger til kommuneplansstrategien.

ad 2) Lokaludvalget besluttede, at fagudvalgene diskuterer udkastet til Kommuneplansstrategi 2023 på fagudvalgsmøder i april og maj. På lokaludvalgsmødet i april drøftes den interne høring igen.

ad 3) Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til at samle fagudvalgenes input til et høringssvar og indsende det efter godkendelse af forpersonerne inden høringsfristen 14. maj.

Til top