Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Input til mulige placeringer af skæve boliger

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter mulige placeringer af skæve boliger i bydelen.

Problemstilling

Baggrund

Den 26. november 2021 blev den nye bolig- hjemløseaftale offentliggjort.

Læs mere her: Aftale om tusindvis af nye billige boliger og Housing First skal afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark (sm.dk)

Formålet med aftalen er bl.a. at reducere antallet af hjemløse og gøre op med langvarig hjemløshed i Danmark. En central del af aftalen er en omlægning af statsrefusionen på hjemløseområdet, hvilket betyder, at den statslige refusion til ophold på herberger reduceres, mens der til gengæld indføres en statslig refusion på udvalgte bostøtteindsatser. Det betyder, at rigtig mange hjemløse i København i fremtiden skal flytte fra herberg til egen bolig i det videst mulige omfang, at det er muligt at skaffe boliger hertil.

Lovforslaget forventes fremsat i marts 2023. Vedtages den nye hjemløsereform, vil Københavns Kommune komme til at står overfor en stor stigning i behovet for bl.a. skæve boliger. Skæve boliger er en boligtype, som kan rumme de hjemløse, der ikke har så omfattende støttebehov, at de skal have en plads på et botilbud, men som dog vanskeligt kan passe ind i en almindelig bolig. Der arbejdes aktuelt med tilvejebringelse af enkelte skæve boligprojekter i byen, men det bliver en stor udfordring af finde plads til så mange nye skæve boliger, som reformen kræver. Derfor vil Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet gerne høre fra alle lokaludvalg, om der er kendskab til mulige placeringer i bydelen, hvor der kunne etableres skæve boliger.

Krav til placeringer

Der er en række krav til placeringerne:

  • Der kan maksimalt placeres 12 boliger pr. areal
  • Arealet skal være 1000 – 2000 m2
  • Arealet skal være ubebygget
  • Arealet skal gerne ligge tæt på indkøb
  • Arealet skal gerne ligge tæt på offentlig transport

Svarfrist

Lokaludvalget bedes sende eventuelle forslag til placeringer via lokaludvalgssekretærerne senest den 11. april 2023.

 

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet mulige placeringer, men kan umiddelbart ikke foreslå placeringer beliggende i Brønshøj-Husum, der opfylder kravene om at være ubebygget og 1000-2000 m2.

Sekretariatet medbringer kort over Brønshøj-Husum til lokaludvalgets drøftelse af sagen.

 

Videre proces

Sekretariatet indsender lokaludvalgets evt. forslag inden 11. april.

Behovet for skæve boliger og forslag til konkrete placeringer til løsning af behovet vil blive indarbejdet i Socialforvaltningens arealplan frem mod budget 2024.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede forslag til placering af skæve boliger og foreslog Bystævneparken, såfremt skæve boliger ikke har betydning for fordelingen af almene og private boliger i forhold til ghettoloven. Endvidere foreslog lokaludvalget bagerste del af Lidl' parkeringsplads, såfremt det kunne være en mulighed.

Sekretariatet fremsender lokaludvalgets forslag.

Til top