Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Følgegruppe til planlægning af seminar for lokaludvalget

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager beslutning om at afholde seminar. 

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udvælger en følgegruppe på 3-4 medlemmer til at planlægge seminaret i samarbejde med sekretariatet.

 

Problemstilling

Lokaludvalget har tradition for at mødes til et årligt endagsseminar, hvor lokaludvalget drøfter forskellige temaer.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg var på seminar i august 2022, hvor lokaludvalget drøftede det kommende arbejde med bydelsplan.

 

Løsning

Sekretariatet foreslår, at lokaludvalget tager på endagsseminar lørdag d. 16. september 2023. Formålet med seminaret er at drøfte realisering af bydelsplan, prioritering af projekter, puljemidler og evt. tværgående arbejdsgrupper.

Forretningsudvalget støtter forslaget. Jens Kristian Jensen og Christoffer Rosenkrands vil gerne deltage i følgegruppen.

 

Økonomi

Sekretariatet afholder udgifterne til seminaret.

 

Videre proces

Sekretariatet indhenter tilbud på et endagsseminar 16. september i Brønshøj-Husum og foreslår, at lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter og fagudvalgsmedlemmer inviteres til at deltage.

Følgegruppen planlægger seminaret sammen med sekretariatet.

 

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget besluttede at afholde seminar 16. september. 

ad 2) Lokaludvalget valgte Christoffer Rosenkrands, Jens Kristian Jensen, Søren Krøigaard, David Grolin Kristensen, Ingrid Kaber Pors og Gitte Kirkeby til at planlægge seminar i samarbejde med sekretariatet.

 

Til top