Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Kom og tal med dit lokaludvalg (tilhørernes punkt)

Indstilling

Forpersonen indstiller,  

  1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager spørgsmål, oplæg, ideer mv. fra fremmødte, samarbejdspartnere og andre interessenter til efterretning.
  2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager oplæg fra 'Sammen om Bellahøj' om den boligsociale indsats og projekt 'Bellawood' til efterretning.

 

Problemstilling

I de første 15 min. af mødet, er der åbent for alle, der vil tale med lokaludvalget. Det kan være, at du som københavner, samarbejdspartner eller interessent har spørgsmål, ideer, projekter, oplæg eller andet, du gerne vil tale med lokaludvalget om.

Den boligsociale indsats 'Sammen om Bellahøj' inddrager beboerne i at lave aktiviteter og netværk for at styrke relationer, netværk og tryghed i området. Læs mere her: SAMMEN OM BELLAHØJ - Sammen om Bellahøj (sammenombellahoej.dk)

Sekretariatet bemærker, at 'Sammen om Bellahøjs' bevilling udløber med udgangen af 2023. Læs mere fra Socialudvalgets 1. behandling af budgetbidrag til budget 2024 d. 4. februar: 1. behandling af Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk). Se bilag 4, s. 6: 72afdb6d-d762-4616-8d5e-e6790509bf51-bilag-13.pdf (kk.dk)

Løsning

Lokaludvalget har dialog med tilhørere.

Sekretariatet har inviteret 'Sammen om Bellahøj' til kort at fortælle lokaludvalget om deres arbejde. John Steen Johansen deltager og fortæller også om projekt 'Bellawood'.

Lokaludvalget tager spørgsmål og oplæg fra københavnere, samarbejdspartnere og interessenter til efterretning.

 
 
 
 

Beslutning

Lya Moestrup, boligsocial medarbejder hos Sammen om Bellahøj, og John Steen Johansen, afdelingsformand Bellahøjhusene, orienterede om den boligsociale indsats i Bellahøjhusene, der har eksisteret siden 2016. Bevillingen fra Socialforvaltningen til projektet udløber med udgangen af 2023. Projektet samarbejder med beboerne om blandt andet lektiecafé, samtalecafé og sundhedscafé og vægter den nære dialog og netværksdannelse med og imellem beboerne.

John Steen fortalte om projekt 'Bellawood' - et filmprojekt for børn og unge. John Steen Johansen orienterede også om, at renoveringen af Bellahøjhusene estimeres til at blive meget dyrere end forventet og vil orientere lokaludvalgets Byudviklingsudvalg løbende.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Til top