Søg
Mødedato: 30.01.2014, kl. 18:30
Mødested: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17B, 2700 Brønshøj

Ansøgning Netværksskabende koncerter i Kulturhuset Pilegården

Indstilling og beslutning

 Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget følger Kulturudvalgets indstilling og bevilger støtte på 50.000 kr. til Netværksskabende koncerter

Problemstilling

Music House Brønshøj søger om støtte til at gennemføre en koncertrække. Music House Brønshøj vil i samarbejde med Kulturhuset Pilegården arrangere 12 koncerter henover 2014. Målgruppen er voksne. Fire af de tolv koncerter er dagkoncerter på søndage, så ældre borgere, som er utrygge ved at gå ud efter mørkets frembrud også kan nyde den rytmiske musik.

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Forventede udgifter
Kunstnerhonorarer 100.000 kr.
Hoteludgifter 20.000 kr.
Forplejning af kunstnere og frivillige 10.000 kr.
Markedsføring 4.000 kr.

Forventede indtægter
Brønshøj Husum Lokaludvalg 50.000 kr.
Entreindtægter 84.000 kr.

Koncertrækken afvikles ultimo januar til december 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. Arrangementets målgruppe er beboere i lokalområdet, samt andre interesserede i alderen +30.

Forventet antal deltagere er ca. 80 pr. koncert, i alt 1000. Annoncering foregår via samarbejdspartneres hjemmesider, Kulturhuset Pilegårdens trykte programmer, Nyhedsbreve, Billetagenten, Bydelsportalen, Kultunaut, Facebook, lokalavisen samt plakater.

Ansøgingen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller til tilskud som ansøgt.

Løsning

Projektet bevilges den ansøgte støtte på 50.000 kr.

Økonomi

Pengene tages fra eksten pulje.

Beslutning

Projektet bevilges den ansøgte støtte på 50.000 kr.

Mikkel Houman og Niels Jørgen Madsen var inhabile.
Til top