Mødedato: 27.04.2023, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj (lokale 204)

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 27.04.2023, 18:30