Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Julebazar i Brønshøj"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Julebazar i Brønshøj" med 13.500 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kulturhuset Pilegården søger støtte til at afholde julemarked i Rytterskolen og Pavillonen den 26. og 27. november 2022. Der vil være 12-15 stande, hvor bydelens borgere kan sælge hjemmelavede og kreative julegaver. Desuden vil der være to gratis workshops for børn og deres forældre samt en skattejagt med præmier.  

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle borgere i bydelen. Det er gratis at deltage, men man skal betale standleje for at have en stand.  Ansøger forventer 150 deltagere.

Julebazaren arrangeres i samarbejde med kulturhusets frivillige. Kulturhuset har inviteret Brønshøj pigekor og koret Rockus til at optræde til julebazaren, men samarbejdet er ikke bekræftet. De grønne pigespejdere er inviteret til at stå for at lave bål hvor deltagerne kan riste æbler, men samarbejdet er ikke bekræftet. Desuden vil ansøger invitere en kaffevogn og evt. en der sælger brændte mandler. 

Arrangementet annonceres via annonce i lokalavisen, på Pilegårdens hjemmeside og sociale medier, Markedskalenderen samt via flyers.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 16.850 kr.
Forventede udgifter: 19.100 kr.
Forventede indtægter: 2.250 kr.

Projektet rummer udgifter til workshops, PR, spejderaktiviteter, forplejning af frivillige, honorar til pianist samt præmier til skattejagt. Indtægterne stammer fra standeleje. Ansøger bidrager med medarbejdertimer og frivillig arbejdskraft og stiller lokaler til rådighed.

Tidligere tilsagn

Kulturhuset Pilegården har tidligere fået støtte til deres julebazar, senest i 2021, hvor lokaludvalget støttede med 13.975 kr.  

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges delvis støtte på 13.500 kr. Begrundelsen for den delvise støtte er, at lokaludvalget ønsker en højere grad af ekstern finansiering eller egenfinansiering fra ansøgers side. Desuden ønsker lokaludvalget at fastholde støtteniveauet fra sidste år.  

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Julebazar i Brønshøj" med 13.500 kr.
Til top