Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Det lokale rytmiske kor, Synkoperne synger julen ind"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg støtter projektet "Det lokale rytmiske kor, Synkoperne synger julen ind" med 4.000 kr.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En lokal borger og dirigent for koret Synkoperne, der holder til i Kulturhuset Pilegården, søger støtte til afholde julekoncert i Pilegården eller pavillonen ved Brønshøj Torv den 6. december 2022.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Ansøger forventer ca. 100 deltagere inklusive korets 20 sangere. Alle er velkomne til koncerten, som er gratis. Der reklameres for koncerten via en plakat, annoncering via Facebook samt en artikel i den lokale avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 4.000 kr.
Forventede udgifter: 4.000 kr.

Projektet rummer udgifter til honorar til pianist samt honorar til korets dirigent for koncert og PR. Dele af dirigentens løn er betalt af aftenskolemidler. Dele af honorarudgifterne går til ansøger selv. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere støttet korets koncerter, senest med 4.000 kr. i 2008. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Det lokale rytmiske kor, Synkoperne synger julen ind" med 4.000 kr.
Til top