Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

2. behandling af forretningsorden

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmødet d. 28. april godkendte Brønshøj-Husum Lokaludvalg normalforretningsordenen med sekretariatets forslag om at tilføje bestemmelser fra den tidligere forretningsorden om tilhørernes punkt, fagudvalg og arbejdsgrupper samt forretningsudvalg.

Læs mere her: Forretningsorden | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender forretningsordenen.

Problemstilling

Lokaludvalget skal have en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen sikrer, at arbejdet i lokaludvalget forløber på en hensigtsmæssig måde. Forretningsordenen skal tage udgangspunkt i Forvaltningsloven og Lov om Kommuners Styrelse samt i Regulativet af 4. november 2021 for lokaludvalg i Københavns Kommune.

Løsning

Forretningsordenen skal behandles 2. gange og blev behandlet og godkendt af lokaludvalget 1. gang på lokaludvalgsmødet d. 28. april. Forretningsordenen følger Forvaltningsloven og Lov om Kommuners Styrelse samt i Regulativet af 4. november 2021 for lokaludvalg i Københavns Kommune.

Sekretariatet har indført bestemmelser fra lokaludvalgets tidligere forretningsorden om:

- Fagudvalg og arbejdsgrupper.

- Forretningsudvalg.

- Tilhørernes punkt.

Se den reviderede forretningsorden i bilag.

Lokaludvalget godkender forretningsordenen.

Videre proces

Forretningsordenen er gældende straks efter lokaludvalgets godkendelse.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at udsætte 2. behandling Forretningsorden til efter de nye fagudvalg har holdt deres første møder.

Til top