Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

Opera i det fri - arrangementer på Bellahøj Friluftsscene: Fredag den 20. maj gæster Det Kongelige Teater Bellahøj Friluftsscene med opførelsen af "Opera i det fri". Forestillingen er gratis og præsenteres i et samarbejde mellem Kulturhuset Pilegården og lokaludvalgene i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Vanløse. Den praktiske afvikling varetages af Kulturhuset Pilegården og Finn Gunst, Søren Krøigaard og Søren Cloos deltager som praktiske hjælpere. Lokaludvalget havde afsat midler til en annonce i Brønshøj Husum Avis, men annonceringen blev ikke gennemført, da Det Kongelige Teater selv indrykkede en annonce. 

Møde i Brønshøj-Husum Sundhedsnetværk: 11. maj mødtes Brønshøj-Husum Sundhedsnetværk i Pilegården. Temaet for mødet var motion. På mødet var der både præsentationer i plenum, samt fire workshops på baggrund af indlæg fra forskellige aktører, samtidig var der mulighed for uformel snak og netværk.

Møde i følgegruppen for nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole: På vegne af lokaludvalget deltog Søren Krøigaard og Kirsten V. Møller i følgegruppemøde den 18. maj. På mødet præsenterede Lisa Jørgensen fra Byggeri København og Lene Kristensen fra Tegnestuen Krabbe den opdaterede tids- og procesplan for projektet samt udkast til rumindretning og situationsplan for det kommende kulturhus, der efter den reviderede tidsplan skal være klar til ibrugtagning i begyndelsen af 2024. Næste møde i følgegruppen bliver den tirsdag 21. juni.
Til top