Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Dialog om lokaludvalgets samarbejde med københavnere og forvaltningen om bydelens udvikling

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

  • 27. januar 2022 afholdt sekretariatet digitalt præsentationsmøde for kandidater til lokaludvalget. Alle interesserede kunne deltage eller gense mødet efterfølgende, da det blev optaget.
  • Brønshøj-Husum Lokaludvalg består i perioden 2022-2025 af 22 medlemmer, heraf er 15 valgt blandt foreninger i bydelen, mens 7 medlemmer er politisk udpeget. Der er vakante medlemspladser for Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Se alle medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg her: OM LOKALUDVALGET – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

 

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager oplæg fra Borgerrepræsentationens Sekretariat til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter samarbejde med københavnere og kommunens forvaltninger om bydelens udvikling - med udgangspunkt i nyt regulativ og kommissorium. 

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 4. november 2021 nyt regulativ og kommissorium for lokaludvalg i Københavns Kommune: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen og chefkonsulent Anja Englev Olsen fra Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer om:

  1. Borgerrepræsentationens Sekretariat og lokaludvalgets formål og rolle i Københavns Kommune.
  2. Københavnerinddragelse i Københavns Kommune.
  3. Forvaltningssamarbejdet – samarbejdsaftaler og forventninger.

som oplæg til dialog om, hvordan København udvikles gennem dialog og inddragelse.

Regulativ og kommissorium for lokaludvalg findes digitalt på lokaludvalget hjemmeside her: OM LOKALUDVALGET – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager oplægget til efterretning og drøfter samarbejde med københavnere og kommunens forvaltninger om bydelens udvikling med udgangspunkt i nyt regulativ og kommissorium. 

 

 

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget tog oplægget fra Borgerrepræsentationens Sekretariat til efterretning. Se bilag.

Ad 2) Lokaludvalget havde dialog med Borgerrepræsentationens Sekretariat om borgerinddragelse og forvaltningssamarbejde.

 

Til top