Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Orientering om høringssvar vedr. distriktsændring af rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

På lokaludvalgsmøde den 28. april 2022 drøftede Brønshøj-Husum Lokaludvalg høringen og bemyndigede formandsskabet til at udarbejde og indsende høringssvaret, da høringsfristen er den 20. maj 2022 - og ligger før lokaludvalgets møde i maj. 

Læs mere om lokaludvalgets behandling af høringen her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Br%C3%B8nsh%C3%B8j-Husum%20Lokaludvalg/m%C3%B8de-28042022/referat-0/punkt-9

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager høringssvaret vedr. distriktsændring af rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole til efterretning.

Problemstilling

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af lokaludvalgets drøftelser på sidste lokaludvalgsmøde samt de borgerhenvendelser, der har været, og dialogen med skolelederne for henholdsvis Brønshøj Skole og Bellahøj Skole. 

Udover de to forældre, der mødte op ved sidste lokaludvalgsmøde, har 12 forældre fra rode 277 sendt en samlet skriftlig henvendelse med deres utilfredshed over forslaget. De har selv indsendt deres henvendelse på blivhørt.kk.dk. Læs de indsendte høringssvar på blivhørt her: https://blivhoert.kk.dk/node/57206/svar.

Sekretariatet har været i kontakt med skolelederne for henholdsvis Brønshøj og Bellahøj Skole, der beretter om et mere generelt problem med elevoptag og kapacitetsudfordringer på de to skoler. Skolelederne vil gerne i dialog med lokaludvalget om udfordringerne og potentielle løsningsmuligheder for et mere stabilt elevoptag for begge skoler. 

Lokaludvalgets sekretariatet har kommunikeret på Facebook og i en annonce i Brønshøj-Husum Avis, at forslaget har været i offentlig høring. Sekretariatet har også underrettet grundejerforeningerne i rode 277 om forslaget. 

Formanden for lokaludvalget har - efter lokaludvalgets høringssvar var indsendt - modtaget en henvendelse fra formanden for Bellahøj Skoles forældrebestyrelse, der ønsker dialog med både lokaludvalget og Københavns Kommunes børne- og ungeudvalg om sagen. Forældrebestyrelsen har selv afgivet høringssvar om det konkrete forslag om at flytte rode 277.

Alle høringssvar er offentlige og kan læses her: | blivhoert.kk.dk

Løsning

Høringssvaret er sendt ind via blivhørt.kk.dk inden høringsfristen den 20. maj. Lokaludvalget tager høringssvaret til efterretning. 

Beslutning

Lokaludvalget tog høringssvaret vedr. distriktsændring af rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole til efterretning.
Til top