Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Beslutning om at være medunderskrivere på henvendelse vedr. udvikling af Bellahøjmarken

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter vedhæftede henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med ønske om et budgetnotat for udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen til Budget '23.

2. at lokaludvalget godkender at være medunderskrivere på henvendelsen.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg havde inviteret Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg samt lokale idrætsforeninger og boligforening til et opfølgende møde om udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen den 27. april 2022. Jens Kristian Jensen, Palle Lolk og Elsebeth Thorlak deltog på vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe til arbejde videre med sagen, og det blev aftalt, at næste skridt er at gå i dialog med politikerne i Borgerrepræsentationen om et budgetnotat på en forundersøgelse/screening af projektet til Budget '23. 

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en henvendelse til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om, at de anviser en planlægningsbevilling med henblik på at udarbejde en helhedsplan for Bellahøjmarken, herunder området omkring Grøndal MultiCenter og Genforeningspladsen. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Formålet med helhedsplanen er at skabe en sammenhængende plan for bevægelse og idræt og natur for området og danne udgangspunkt for en række investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter samt styrkelse af biodiversitet og bynatur i området. Det skal imødekomme den store efterspørgsel på kultur- og idrætsfaciliteter i København, give flere københavnere adgang til et aktivt kultur- og fritidsliv samt sørge for, at flere københavnere skal opdage og have glæde af området og dets muligheder for at dyrke idræt og bevægelse i naturen. 

Det er muligt at komme med input til henvendelsen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om, at der udarbejdes et budgetnotat på en planlægningsbevilling for en helhedsplan for Bellahøjmarken til Budget '23, og lokaludvalget godkender at være medunderskrivere. De øvrige underskrivere er Vanløse Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg samt lokale idrætsforeninger og boligforeninger. 

Videre proces

Indstillingen sendes til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget drøftede henvendelsen til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med ønske om et budgetnotat for udvikling af Bellahøjmarken og Genforeningspladsen til Budget 23.

Ad 2) Lokaludvalget besluttede at være medunderskrivere på henvendelsen.

Til top