Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Mordlyst" (genbehandling)

Tidligere beslutninger

24-03-2022: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til "Mordlyst". Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke var tilstrækkeligt lokalt forankret, fx i form af bekræftede, velbeskrevne samarbejder med lokale aktører. Da Kulturudvalget forbehandlede ansøgningen anbefalede udvalget afslag på grund af den manglende lokale forankring og i øvrigt er meget uklarhed i projektbeskrivelsen, men opfordrede ansøger til at søge igen, når praktiske aftaler og aftaler med lokale samarbejdsparter er på plads.

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til projektet "Mordlyst" 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En københavner og filmproducent (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til et filmprojekt. Projektet er en afgangsfilm fra den uafhængige filmforeningsuddannelse Super16. 

Filmen optages fra d. 8. til 14. juni 2022. Flere af de locations som filmen skal filmes på, er beliggende i bydelen. Filmen har biografpremiere den 23. november 2022, og vises efterfølgende i kulturhusets pavillon ved Brønshøj Torv den 11. december 2022, hvor instruktør, forfatter m.fl. efterfølgende vil deltage i en spørgsmål og svar-dialog med deltagerne.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Til visningen i Kulturhuset Pilegården forventer ansøger mellem 50-100 deltagere i alderen 25-70 år. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Til filmens premiere i en Nordisk Film Biograf et sted i København forventer ansøger, at omkring 1000 mennesker vil se filmen.

Projektet markedsføres via sociale medier, herunder Super16s Instagram-profil og opslag i lokale Facebook-grupper samt via personligt netværk i Brønshøj. 

Visningen arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Pilegården, der lægger lokale til arrangementet. Kulturhuset har sendt en samarbejdsaftale, som er vedlagt som bilag til ansøgningen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Forventede udgifter: 300.650 kr.
Forventede indtægter: 270.650 kr.

Projektet har udgifter til bl.a. udstyr, honorarer til medvirkende, transport, forplejning, dekorationer & regi samt forskellige former for produktionsudgifter (bl.a. forproduktion og efterarbejde). Indtægter stammer fra produktionsstøtte fra Super16 samt fondssøgning. Projektet er non-kommercielt, hvor alle holdfunktioner arbejder frivilligt. 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger har ønsket at genfremsende ansøgningen til behandling i lokaludvalget, da ansøger nu har indgået aftale med en lokal samarbejdspartner (Kulturhuset Pilegården) og har fastlagt konkrete optagesteder i bydelen. Sekretariatet vurderer, at der er tale om væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige ansøgning og anbefaler derfor lokaludvalget at tage stilling til den foreliggende ansøgning.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller til afslag. Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til projektet "Mordlyst".

Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

 

Til top