Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Spor2700" (genbehandling)

Tidligere beslutninger

24-03-2022: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til "Spor2700".  Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler. Da Kulturudvalget forbehandlede ansøgningen anbefalede udvalget afslag på baggrund af manglende beskrivelser af samarbejdet og ugennemskuelig økonomi, men opfordrede ansøger til at søge igen, når de ting var på plads.  

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til projektet "Spor2700" 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Kunstnerduoen Cat Eyed People, som er bosiddende i bydelen, søger støtte til at skabe et kunstværk i lyd og billede i Brønshøj Vandtårn samt et digitalt værk. Med Spor2700 vil ansøger undersøge og finde spor fra naturen, der var her før vi mennesker bosatte sig her, og følge disse spor frem til i dag hvor de sættes sammen med vores, beboernes, tanker, følelser og fremtidsbilleder.

Lokale borgere inviteres med til at skabe kunstværket. Den 16.-29. september 2022 kan udstillingen besøges. Udstillingen har åbent kl. 16 - 20 i hverdagene med mulighed for skoleklasser kan booke sig ind dagtimerne. I weekenden vil der være åbent kl. 12 -16.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Den færdige udstilling er åben for alle. Udstillingen har gratis entré og målet er en bred deltagelse fra lokalområdet og København. Dem der inviteres til at deltage i arbejdet med kunstværket håndplukkes da målet er at disse deltagere skal være repræsentative for lokalområdet. Ansøger forventer ca. 40 direkte deltagere i selve arbejdet med kunstværket samt ca. 500 besøgende til udstillingen og ca. 1000 online (over en periode på 12 måneder).

Der gøres reklame for projektet via annonce i lokalavis, plakat, indbydelser og event på Facebook, som postes i de lokale grupper der findes. Desuden reklameres via ansøgers egen hjemmeside, Facebook og Instagram.

Ansøger har bekræftede samarbejder med følgende aktører: Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, der bidrager med viden og arkivmateriale. Statens Naturhistoriske Museums forskerteam i botanik, som bistår med viden om spor i form af planternes DNA. Brønshøj Vandtårn, der stiller tårnet gratis til rådighed og bidrager med PR. Ansøger har desuden planer om at kontakte de blå spejdere i Brønshøj-Husum og Bellahøj-21st Barking med henblik på et samarbejde.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 14.200 kr.
Forventede udgifter: 14.200 kr.

Projektet rummer udgifter til stof til projicering, teknisk udstyr, teknikerhonorar samt PR. Ansøger bidrager med eget teknisk udstyr og egne materialer og samt med frivillig arbejdskraft. 

Sekretariatets bemærkninger

Ansøger har ønsket at genfremsende ansøgningen til behandling i lokaludvalget med et opdateret budget og uddybet beskrivelse af samarbejdspartnere. Sekretariatet vurderer, at der er tale om væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige ansøgning og anbefaler derfor lokaludvalget at tage stilling til den foreliggende ansøgning.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller til afslag. Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til projektet "Spor2700".
Til top