Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Gong Tomorrow 2022"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til projektet "Gong Tomorrow 2022"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

En borger (ikke bosiddende i bydelen) søger støtte til en koncert, hvor den britiske lydkunstner Richard Skelton opfører en ny og stedsspecifik version af sit eksperimenterende værk "Stadial", den 6. september 2022 i Brønshøj Vandtårn. Værket er en del af Gong Tomorrow, som er en årlig festival for eksperimenterende musik og lydkunst, som i 2022 finder sted fra 2 - 10. september på en række forskellige steder i og omkring København.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Koncert henvender sig både til folk, der er bredt interesserede i kunst, kultur og
musik og til de borgere, som kun i nogen grad eller slet ikke orienterer sig imod ny musik og samtidskunst. Arrangementet er åbent for alle. Der tages entrébetaling.  

Gong Tomorrow produceres i samarbejde med det regionale spillested ALICE, der stiller
personale, erfaring, teknisk udstyr og frivillige til rådighed. Koncerten den 6. september produceres i samarbejde med Brønshøj Vandtårn, som stiller lokaler gratis til rådighed. Se samarbejdserklæring fra Brønshøj Vandtårn i bilag til ansøgningen.

Koncerten formidles gennem alle Gong Tomorrows officielle digitale kanaler:
hjemmeside, Facebook og instagram. Samarbejdet med ALICE betyder at projektet også
annonceres derfra. Derudover laves der tryksager i form af et 60+ siders udfoldet
programmagasin og en bredt dækkende plakatkampagne.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Forventede udgifter: 61.250 kr.
Forventede indtægter: 46.250 kr.

Projektet rummer udgifter til kunstnerhonorarer, leje af teknisk udstyr, honorar til teknisk personale, PR, transport, indkvartering m.m. Indtægter stammer fra fondssøgning, entrébetaling og barsalg. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller til afslag. Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til projektet "Gong Tomorrow 2022".

Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

 
Til top