Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Godkendelse af dagsorden

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum lokaludvalg godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Til stede:

Søren Krøigaard, Kirsten Vibeke Møller, Svenning Haaning (suppleant), Mette Hansen (suppleant), Torben Harry Kruse, Kirsten Dyhr-Mikkelsen (suppleant), Farhio A. Yusuf, Elsebeth Thorlak, Pernille Høholt Larsen, Aihua Yan, Jan Bötcher, Ida Jørgensen, Christian Hesselbjerg (suppleant), Jesper Johansen Meisner, Christoffer Rosenkrands, Christian Erdmann, Søren Axel Cloos, Ingrid Kaber Pors.

Sabah Quarasnane deltog fra dagsordenspunkt 3.

Søren Gisselmann deltog fra dagsordenspunkt 4.

Aihua Yan forlod mødet efter dagsordenspunkt 26.

 

Afbud:

Jens Kristian Jensen, Thomas Bryde-Procida, Lis Søkvist, Mia Miriam Lund Rao, Wiera Dominika.

 

Udeblev uden afbud:

David Grolin Kristensen.

 

Formanden konstaterede, at lokaludvalget var beslutningsdygtigt. Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

 

 

Til top