Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Axel Dörner / Martin Klapper / Jørgen Teller solo/trio koncert"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på ansøgning om støtte til projektet "Axel Dörner / Martin Klapper / Jørgen Teller solo/trio koncert"

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Foreningen Alteration (ikke hjemhørende i bydelen) søger støtte til af afholde en koncert, hvor tre musikere opfører hver deres solostykke i Brønshøj Vandtårn den 3. juli 2021. Koncerten arrangeres i et samarbejde med Brønshøj Vandtårn i deres program under Copenhagen Jazzfestival.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Koncerten er åben for alle. Der tages en entré på 50 kr. Ansøger forventer ca. 60-70 publikummer.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Brønshøj Vandtårn, der bl.a. bidrager med PR. Se samarbejdserklæring i bilag til ansøgningen.

Koncerten annonceres via sociale medier, plakat og flyers og annoncering og omtale i lokale medier og tidsskrifter. m.m.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Forventede udgifter: 19.800 kr.
Forventede indtægter: 11.300 kr.
Forventet egenfinansiering: 500 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, PR, teknikerhonorar, projektledelse transport, hotel, forplejning m.m. Indtægterne stammer fra fonde og entrébetaling.

Udover egenfinansieringen stiller ansøger kontor-udstyr til rådighed. Brønshøj Vandtårn stiller vandtårnet og lyd- og lysudstyr gratis til rådighed.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller til afslag. Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til projektet "Axel Dörner / Martin Klapper / Jørgen Teller solo/trio koncert". 

 Afslaget skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

 
Til top