Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Skabelse af netværk og fællesskaber for foreninger i Tingbjerg og omegn"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Skabelse af netværk og fællesskaber for foreninger i Tingbjerg og omegn" med 8.500 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Organisationen Interkulturelt Kvinderåd (ikke hjemhørende i bydelen) ønsker i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus at starte et projekt, der skal understøtte foreningslivet i Tingbjerg. Ved at etablere nye lokale netværk og fællesskaber kan foreningerne i Tingbjerg sparre med hinanden og udveksle gode råd og arbejdsmetoder. Projektet indledes med et opstartsmøde som afsluttes med fælles middag og koncert i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus den 23. juni 2022.

Målgruppe, samarbejdspartnere og  annoncering

Målgruppen er primært foreninger med base i Tingbjerg-Utterslevhuse, men også borgere, organisationer og andre, der er interesserede i at danne netværk og fællesskaber med udgangspunkt i at udvikle frivillige foreningers arbejde og kulturforståelse er velkomne. Ansøger forventer 30-35 deltagere. Arrangementet er gratis.

Der vil blive gjort reklame for projektet via Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus’ hjemmeside og Facebookside, annonce eller artikel i lokalavisen samt via invitation sendt direkte til de foreninger som har ytret ønske om at deltage i opstartsmødet.

Projektet laves i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus der lægge lokaler til workshoppen, etablerer kontakt til foreningerne, hjælper med afviklingen af arrangementet og står for PR. Se samarbejdserklæring i bilag til ansøgningen.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 11.500 kr.
Forventede udgifter: 15.500 kr.
Forventet egenfinansiering: 4.000 kr.

Projektet rummer udgifter til musikhonorar, honorar til foredragsholder, administration, forplejning og materialer til workshop. Interkulturelt Kvinderåd afholder selv udgifterne til administration og materialer til workshop. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere støttet ansøgninger fra organisationen Interkulturelt Kvinderåd, senest projektet "En familie dag" med 7.500 kr. i 2021. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte på 8.500 kr. Den delvise støtte skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Efter afstemning støttede lokaludvalget projektet "Skabelse af netværk og fællesskaber for foreninger i Tingbjerg og omegn" med 8.500 kr. 

Følgende stemte for at støtte projektet: Christoffer Rosenkrands, Torben Harry Kruse, Ida Jørgensen, Jan Bötcher, Søren Gisselmann, Pernille Høholt Larsen, Mette Hansen, Elsebeth Thorlak, Søren Krøigaard, Farhio Yusuf, Jesper Johansen Meisner, Kirsten Vibeke Møller, Svenning Haaning, Christian Hesselbjerg.

Følgende stemte imod at støtte projektet: Kirsten Dyhr-Mikkelsen, Sabah Quarasnane.

Følgende undlod at stemme: Søren Cloos, Ingrid Kaber Pors, Aihua Yan, Christian Erdmann.

 

 

Til top