Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Sommerarrangement i Boldklubben FIX med fokus på dameafdelingens 50-års jubilæum"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Sommerarrangement i Boldklubben FIX med fokus på dameafdelingens 50-års jubilæum" med 23.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Boldklubben FIX søger støtte til et årligt tilbagevendende sommerarrangement, som i år har særligt fokus på pige- og kvindefodbold i anledningen af, at foreningens dameafdeling har 50-års jubilæum. I løbet af weekenden den 10.-12. juni 2022 vil der være aktiviteter og underholdning for alle aldersgrupper ved boldklubbens klubhus på Brønshøj Kirkevej 52. Programmet rummer bl.a. banko, fest med koncert samt fodboldkampe. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet henvender sig til alle med og uden tilknytning til klubben. Det er et åbent arrangement, dog med tilmelding til nogle aktiviteter. Ansøger forventer omkring 800 deltagere. 

PR finder sted via klubbens hjemmeside, på sociale medier og via pressemeddelelse til Brønshøj-Husum Avis, 2700-Netavisen og TV2 Lorry.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 62.850 kr.
Forventede udgifter: 62.850 kr.
Forventede indtægter: 25.000 kr.

Projektet rummer udgifter til bl.a. musikalsk underholdning, leje af madvogn og ølvogn, leje af stole, borde og pavillon, aktiviteter for børn og unge, banner og skilte, pokaler, stævneaktiviteter, pynt og forplejning. Indtægter stammer fra salg fra ølvogn og madvogn.

Desuden forventer ansøger at kunne få sponsorgaver til bankopræmier m.m. fra lokale samarbejdspartnere. Ansøger bidrager med lokale/område samt frivilligt arbejde. 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet bemærker, at på grund af projektets forventede indtægter kan lokaludvalget maksimalt yde støtte på 37.850 kr. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte på 23.000 kr. Den delvise støtte skyldes en generel økonomisk prioritering af lokaludvalgets tilbageværende midler. Desuden ser lokaludvalget gerne en højere grad af medfinansiering fra ansøger.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Sommerarrangement i Boldklubben FIX med fokus på dameafdelingens 50-års jubilæum" med 23.000 kr. 
Til top