Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Rullende børnemusik koncert med filmvisning hylder børnemusikken i Brønshøj og Husum"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Rullende børnemusik koncert med filmvisning hylder børnemusikken i Brønshøj og Husum" med 40.000 kr.  

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet, hvis der gives tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Buster Filmfestival for børn og unge (ikke hjemhørende i bydelen) søger støtte til af afholde koncerter på seks skoler i Brønshøj-Husum og Vanløse samt koncerter og filmvisning på Brønshøj Torv den 17. august 2022.

Fra en vogn der kører rundt i bydelene spiller et børneband bestående af lokale børn klassiske danske børnehits og børnebandets egen musik. På hver skole spilles en koncert af 20 minutters varighed. De medvirkende skoler er Brønshøj skole, Husum skole, Korsager Skole, Kirkebjerg skole, Katrinedal skole og Damhusengens skole. Til slut kører bandvognen til Brønshøj Torv, hvor det rullende Børneband spiller en kort koncert og herefter går forskellige lokale børnebands på scenen. Efterfølgende fremvises to kortfilm med musik som tema.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Hovedmålgruppen er indskolings- og mellemtrins-elever på alle skolerne. Ansøger forventer, at ca. 1.750 elever får glæde af koncerterne. Koncerter og filmvisning på Brønshøj Torv er åbne for alle. Her forventer ansøger 200 deltagere. 

Arrangementet bliver til i samarbejde med Brønshøj Skole v. Kevin Lynggaard Dyrholm, de andre medvirkende skoler samt Bandvognsudlejning Solibus. Se samarbejdsaftale fra Brønshøj Skole i bilag til ansøgningen. Projektet tager udgangspunkt i de mange børn der er engageret i musikmiljøet i Brønshøj og Husum omkring musiklærer Kevin Lynggaard Dyrholm og hans kolleger. Der optræder ca. 50 lokale børn i børnebands på dagen.

Der gøres reklame for arrangementet i lokale medier, BUSTERs nyhedsbreve til skoler og familier, Københavns Kommunes forskellige aktivitetsportaler, samt flyers omdelt på skolerne.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Forventede udgifter: 60.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 20.000 kr. 

Projektet rummer udgifter til projektledelse, PR, leje af bil samt køb af musikudstyr. Buster Filmfestival bidrager med 15.000 kr. samt medarbejdertimer. Brønshøj Skole bidrager med medarbejdertimer. Bandvognsudlejning Solibus sponsorerer dele af billejen. Det indkøbte musikudstyr tilfalder Brønshøj Skole efterfølgende.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget støttede Buster Filmfestivals rullende børnekoncert med 40.000 kr. i 2021.

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har spurgt ansøger, hvorfor Bellahøj og Tingbjerg Skole ikke er en del af samarbejdet. Sekretariatet har også spurgt, hvorfor ansøger ikke har søgt støtte fra Vanløse Lokaludvalg. Ansøger har svaret følgende:

"Pågældende skoler blev valgt ud fra et geografisk kriterie og et ønske om at nå flest mulige skoler på den kortest mulige tid. Dog er det værd at bemærke at vi i 2021 også forsøgte at få fat i Bellahøj- og Rødkilde Skole, som desværre ikke reagerede på tilbuddet. Hvad angår Tingbjerg Skole ville vi hjertens gerne spille for dem, men skolen ligger relativt langt i den "anden" retning mod Mørkhøj og Søborg, hvilket modarbejder ønsket om at nå flest mulige skoler på én dag. Hvis man på sigt planlagde at lave en tur i Brønshøj/Husum, Mørkhøj og Søborg, ville det være oplagt at lægge vejen forbi Tingbjerg Skole. Så ja, 3/6 skoler ligger i Vanløse-distriktet. Alligevel ligger en stor del af projektets substans i samarbejdet med Brønshøj Skole samt den platform, vi forsøger at skabe for unge musikere fra Brønshøj-Husum. Derfor søger vi jeres lokalpulje."

Efterfølgende har sekretariatet fået oplyst af ansøger, at de er villige til at bytte to af Vanløseskolerne ud med Bellahøj Skole og Tingbjerg Skole, såfremt skolerne er interesserede i at medvirke. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt, under forudsætning af, at Tingbjerg Skole og Bellahøj Skole får tilbud om at medvirke i projektet. Støtten forudsætter også, at der stadig medvirker i alt seks skoler. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Rullende børnemusik koncert med filmvisning hylder børnemusikken i Brønshøj og Husum" med 40.000 kr. 

Ad 2) Lokaludvalget udpegede Jesper Johansen Meisner til at følge projektet.

Til top