Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Jazzfestival i Brønshøj Vandtårn"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Jazzfestival i Brønshøj Vandtårn" med 11.580 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Det lokale musiker- og eventkollektiv Noisy Beehive søger støtte til at afholde tre koncertaftener i Brønshøj Vandtårn i perioden den 5.-10. juli 2022 som en del af Copenhagen Jazz Festival.  

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er primært et voksent publikum fra bydelen, men også fra resten af København og evt. et internationalt publikum/turister. Koncerterne er åbne for alle og der tages entré på 60 kr. Ansøger forventer 40-100 deltagere per koncertaften. 

Koncerterne arrangeres i samarbejde med Brønshøj Vandtårn, Foreningen Brønshøj Vandtårn og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen Jazzfestival understøtter med sparring og vejledning ift. PR og koncertprogram. Foreningen Brønshøj Vandtårn hjælper med kontakt til frivillige og Kulturhuset Pilegården/Brønshøj Vandtårn gør det samme med udgangspunkt i deres netværk.

PR vil blive produceret i tæt samarbejde med Brønshøj Vandtårn/Kulturhuset Pilegårdens kommunikationsmedarbejder, som benytter deres platforme til at kommunikere koncerterne på web, sociale medier etc. Der udarbejdes en plakat som ophænges i bydelen og ansøger vil  forsøge at få omtale i lokalavisen. Arrangementet er en del af Jazzfestivalens egen avis/program og kommer på deres hjemmeside.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 11.580 kr.
Forventede udgifter: 29.570 kr.
Forventede indtægter: 17.990 kr.

Projektet rummer udgifter til musikerhonorarer, PR, deltagergebyr til jazzfestivalens program, honorar til lydmand og forplejning til musikere. Indtægter stammer fra entrébetaling og finansiering fra Brønshøj Vandtårn, der også bidrager med medarbejdertimer. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde til planlægning og afvikling af koncerterne. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Jazzfestival i Brønshøj Vandtårn" med 11.580 kr. 
Til top