Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støttte til "Æbledag på Brønshøj Torv"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Æbledag på Brønshøj Torv" med 17.400 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Brønshøj Mostelaug søger støtte til at afholde den årligt tilbagevendende Æbledag på Brønshøj Torv, hvor borgerne kan få mostet deres æbler og deltage i æble-relaterede aktiviteter. Æbledagen afholdes den 1. oktober 2022. Programmet byder bl.a. på kreativ workshop for børn, æblesortbestemmelse og info om æbledyrkning samt smagsprøver på æbleopskrifter fra en lokal madleverandør. Den lokale spejdergruppe Bellahøj 21st Barking laver mad over bål. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Arrangementet er for alle med interesse for æbler, og deltagelse er gratis. Ansøger forventer 400 deltagere. Der samarbejdes med Bellahøj 21st Barking og en lokal madleverandør (sandsynligvis Brønshøj Bistro).

Der annonceres for arrangementet i Brønshøj-Husum Avis, via Facebook, via et banner på Brønshøj Torv og via samarbejdspartnernes kommunikationskanaler.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 17.400 kr.
Forventede udgifter: 17.400 kr.

Projektet rummer udgifter til honorarer til workshopholdere, smagsprøver fra lokal madleverandør, annoncering samt materialer. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

Tidligere tilsagn

Brønshøj Mostelaug har tidligere fået støtte fra lokaludvalget til at afholde Æbledag på Brønshøj Torv, senest i 2021, hvor projektet fik bevilget 19.900 kr.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Æbledag på Brønshøj Torv" med 17.400 kr. 
Til top