Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Lys på træerne på Husum Torv i vinterperioden"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Lys på træerne på Husum Torv i vinterperioden" med 13.000 kr. 

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Grundejerforening søger støtte til at opsætte lysnet på seks træer på Husum Torv. I forbindelse med tændingen af lysene, vil der være et arrangement med sangkor, musik og en politiker som vil tænde lysene den 24. november 2022. 

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle borgere i Husum og Brønshøj. Tændingsarrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger samarbejder med lokale butikker og private donorer gennem indsamling af penge til lysnettene. Projektet annonceres via omtale i Brønshøj Husum Avis.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 13.000 kr.
Forventede udgifter: 18.000 kr.
Forventede indtægter: 5.000 kr.

Projektet har udgifter til opsætning og nedtagning, honorering af kor og musikere samt indkøb af lysnet. Indtægter stammer fra indsamling af penge hos lokale butikker og private donorer. Ansøger bidrager med frivilligt arbejde til indsamling af midler og afholdelse af arrangementet. 

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget bevilgede i 2021 15.000 kr. til lys på træerne på Husum Torv. Bevillingen blev ikke brugt.  

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Lys på træerne på Husum Torv i vinterperioden" med 13.000 kr. 
Til top