Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Ansøgning om støtte til "Juletræet i HUSUM 2022"

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg træffer beslutning om at støtte projektet "Juletræet i HUSUM 2022" med 45.800 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet, hvis der gives tilsagn om støtte på 25.000 kr. eller derover

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Husum Juletræs Forening søger støtte til at opstille et juletræ med lyskæder i Husum Bypark i slutningen af november 2022, så juletræet står klar til juletræstænding lørdag den 26. november 2022. Juletræet står i parken hele december og tages ned kort før nytår. Udgifterne til juletræstændingen dækkes af foreningen selv og indgår ikke i denne ansøgning.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er alle, der passerer Husum Bypark. Ansøger arrangerer i forbindelse med opsætning af juletræet et juletræstænding-arrangement, særligt for børnefamilier i området, i samarbejde med de lokale erhverv. Der annonceres for dette arrangement på Facebook og via omtale i lokalaviser. Udgifterne til juletræstændingen dækkes af foreningen og de lokale erhvervsdrivende og indgår ikke i denne ansøgning.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 45.800 kr.
Forventede udgifter: 45.800 kr.

Projektet rummer udgifter til selve juletræet, forsikring samt honorar til elektriker. Ansøger bidrager med frivillig arbejdskraft. 

Tidligere tilsagn

Ansøger har tidligere modtaget støtte fra Bydelspuljen til opsætning af juletræ i Husum Bypark, senest i 2021, hvor lokaludvalget bevilgede 49.980 kr. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet af ad hoc-arbejdsgruppen som indstiller at projektet bevilges støtte som ansøgt. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020. 

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget besluttede at støtte projektet "Juletræet i HUSUM 2022" med 45.800 kr.

Ad 2) Lokaludvalg udpegede Aihua Yan til at følge projektet.

Til top