Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Hvordan følger Lokaludvalget puljeprojekter

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget drøfter, hvordan udvalget fremadrettet arbejder med puljeprojekter.

2. lokaludvalget beslutter fremover at udpege et eller flere lokaludvalgsmedlemmer til at følge puljeprojekter, der fremover får bevilget støtte af lokaludvalget på 25.000 kr. eller derover.

Problemstilling

Lokaludvalget ønsker at blive bedre klædt på i processen med at uddele puljemidler. Lokaludvalget overvejer at følge puljeprojekterne i 2020 tættere med henblik på at kvalificere udvalgets vurdering af ansøgninger, aktiviteter og arrangementer. Samtidig ønsker lokaludvalget et overblik over, hvordan puljemidlerne er blevet delt ud de senere år.

Løsning

Udvalget diskuterer, hvorvidt lokaludvalgsmedlemmerne i højere grad skal deltage i puljeprojekter, hvilke projekter, der skal deltages i og hvordan, der skal meldes tilbage.

Skema:

For at sikre en fælles og ensartet praksis herfor, kan lokaludvalgsmedlemmerne bruge et skema til besøg af projekter. Se vedhæftede.

Oversigt over uddelte puljemidler:

Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over bydelspuljen for de seneste 3 år i forhold til antal støttede ansøgninger, beløbsstørrelser på støttede ansøgninger samt projekter og ansøgninger, der er støttet flere år i træk. Se medsendte bilag til den udsendte dagsorden.

I 2019 fik i alt 47 projekter bevilget støtte fra Lokaludvalgets bydelspulje, heraf modtog:

  • 12 projekter 25.000 kr. eller derover. 
  • 19 projekter 20.000 kr. eller derover.
  • 28 projekter 15.000 kr. eller derover.

I den 3 årige periode fra 2017-2019 har 20 projekter modtaget gentagen støtte fra lokaludvalgets pulje i enten 2 eller 3 år. Heraf har 10 projekter modtaget 25.000 kr. eller derover pr. år.

Oversigten medsendt som bilag udleveres ved henvendelse til sekretariatet.

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget vurderer, at det ikke er for omfattende, at skulle følge ca. 12 projekter om året.

Christoffer Rosenkrands opfordrer til, at når Lokaludvalget fremover bevilger støtte til projekter og aktiviteter på 25.000 kr. eller mere – så forpligter LU sig til at følge projektet.

Indstillingen blev godkendt. Fremover vil lokaludvalget udpege et eller flere medlemmer, der følger et puljeprojekt, hvis det bevilges 25.000 kr. eller derover.

Bilag

Til top