Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Valg af ny formand for Miljøudvalget

Se alle bilag

Indstilling

 Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget vælger en ny formand for Miljøudvalget, der også indtræder i Forretningsudvalget.

Problemstilling

Formand for Miljøudvalget og lokaludvalgsmedlem, Michael Hoff, har valgt at udtræde af Lokaludvalget. Han fortsætter som frivillig i Miljøudvalget. Det betyder, at der blandt lokaludvalgsmedlemmerne skal vælges en ny formand for Miljøudvalget, der også indtræder i Forretningsudvalget. 

I Kommissorium for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 1. juli 2011,  er miljøopgaven beskrevet således:

Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. Lokaludvalgene skal ligeledes skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Lokaludvalgenes miljøaktiviteter skal i øvrigt understøtte Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. Med henblik herpå skal lokaludvalgene årligt tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter, f.eks. Miljøfondene.

Herunder skal lokaludvalgene:

  • Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø.
  • Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen.               
  • Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser.
  • Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant.

 

Løsning

Valget afholdes efter Forretningsordenen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg §1, stk. 2 samt Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 §7.

Link til forretningsorden: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2012/05/Forretningsorden-for-Broenshoej-Husum-Lokaludvalg-vedtaget-19.04.2018.pdf

Regulativ er vedlagt som bilag.

 

Beslutning

Ida Jørgensen vil gerne påtage sig opgaven som ny formand for Miljøudvalget.

Ida vælges som formand uden modkandidater og takker for valget.

 

Til top