Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Bevilling af Sundhedsnetværksmøde og evaluering

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at:

1. lokaludvalget bevilliger 12.000 kr. til afholdelse af et sundhedsnetværksmøde.

Problemstilling

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) vil facilitere et netværk mellem aktører på sundhedsområdet i Brønshøj-Husum. Netværket skal arbejde for at forbedre den generelle folkesundhed i bydelen.

Samtidig ønsker SOSU at skabe en højere grad af samarbejde både internt mellem lokale aktører og mellem lokale aktører og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

I november 2019 afholdt SOSU et netværksmøde for aktører, som var velbesøgt, positivt omtalt i lokalavisen og positivt evalueret af deltagerne. På baggrund af mødet er der blevet etableret en netværksliste, med alle der ønsker at være med i netværket.

SOSUs evaluering af mødet er vedhæftet.

Løsning

SOSU ønsker at afholde et sundhedsnetværksmøde mere, som skal være baseret på erfaringerne fra første møde, hvor der var stor interesse for at mødes igen - både fra lokale og kommunale aktører. Mødet foreslås afholdt i starten af marts 2020.

Økonomi

Lokale: 5.000
Forplejning: 2.000
PR: 2.000
Materialer: 1.000
Unge-reportage: 2.000

I alt 12.000

Videre proces

SOSU nedsætter en arbejdsgruppe, der - sammen med sekretariatet - står for planlægningen af mødet.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top