Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Godkendelse af arbejdsplan og budget for 2020

Se alle bilag

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

  1. lokaludvalget drøfter og godkender arbejdsplanen for 2020.

Problemstilling

Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020 blev drøftet på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019. Her blev budgettet for 2020 godkendt, mens lokaludvalget besluttede, at hvert fagudvalg skulle gennemgå indhold og tekst i arbejdsplanen for hvert deres område i forhold til:

- Udvalgenes aktiviteter i 2019.

- Udvalgenes planlagte aktiviteter i 2020.

Dertil har sekretariatet samlet og tilføjet et overblik over høringssvar og borgermøder i 2019, som Lokaludvalget har arbejdet med.

Løsning

Lokaludvalget godkender Arbejdsplanen for 2020.

Videre proces

Beslutning

Byudviklingsudvalget har to rettelser til arbejdsplanen:

1. Byudviklingsudvalget ønsker, at de to første afsnit, der beskriver deres fagudvalg, skrives sammen.

2. Byudviklingsudvalget ønsker, at deres arbejde for seniorbofællesskaber beskrives i den grønne indledning.

Palle Lolk, formand for Byudviklingsudvalget, tilretter dette sammen med sekretariatet.

 

Arbejdsplanen godkendes.

 

Til top