Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Godkendelse af høringssvar til supplerende høring af Kommuneplan 2019

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget godkender indsendte høringssvar til den supplerende høring af Kommuneplan 2019 til efterretning.

Problemstilling

Forslag til Københavns Kommuneplan med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 27. august til den 22. oktober 2019. På baggrund af den offentlige høring samt ændringsforslag vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 3. december 2019, har Økonomiforvaltningen vurderet, at væsentlige ændringer til forslag til Kommuneplan 2019 skal i supplerende høring i perioden 11. december 2019 - 15. januar 2020.

Som besluttet på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 har Byudviklingsudvalget i samarbejde med formanden udarbejdet og fremsendt vedhæftede høringssvar.

De dele, der har været i supplerende høring, er henholdsvis; konkrete byudviklingsområder og generelle forhold. Der er ikke byudviklingsområder i Brønshøj-Husum i supplerende høring, så det er de generelle forhold, der kan have betydning for bydelen.

Generelle forhold:

  • B1 rammer
    • Tilføjelse: ”I B1-områder kan der ikke udstykkes grunde til enfamiliehuse på mindre end 600 m2.”
  • Boligstørrelser
    • I Byudviklingsområder (fx Nordhavn) bliver minimums bruttostørrelsen nedsat fra 50m2 til 40m2
  • Bilparkeringsnormer
    • Bilparkeringsnormerne reduceres med 30 %, med mulighed for konkret vurdering. Samtidig blev det besluttet at indsætte en særlig bemærkning i byudviklingsområderne, hvorefter der i alle byudviklingsområder, der er udpegede i retningslinjer for byudvikling, kan fastlægges parkeringsdækning efter en konkret vurdering i lokalplan med lavere parkeringsnorm for alle funktioner.

Hele materialet kan ses her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-kobenhavn-kommuneplan-2019-supplerende-horing

Løsning

Lokaludvalget godkender høringssvaret.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkender høringssvaret med en enkelt rettelse:

 

Der skulle i andet afsnit have stået: ”… dobbelthuse - værst med lodret skel – idet …”

Og ikke: ”… dobbelthuse,  værst - med vandret skel – idet …”

 

Sekretariatet retter dette og eftersender til forvaltningen.

Til top