Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 23.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Energi Center Voldparken, Kobbelvænget 65, lokale 204

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at

1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Der lægges i lokaludvalgets behandling af arbejdsplan og budget for 2020 op til en fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr. således:

  • Pulje A (Bydelspuljen): Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
  • Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
  • Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.
Oversigt på puljeøkonomien
Årets samlede budget 1.621.679
Budget Bevilliget og
budgetteret
Rest til disposition
Bydelspuljen (A) 858.000 323.582 534.418
Intern Pulje (C ) 172.150 - 172.150
Borgerrettede projekter (B) 591.529 - 591.529
Saldo (rest budgettal) 0
Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C) 1.298.097

Beslutning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Til top